İşçi servisleri, spor salonları ve sosyete pazarlarıyla ilgili yeni düzenleme